O škole

Budova školy se nachází uprostřed města Milín. Autobusová i vlaková spojení jsou bezproblémová pro naprostou většinu žáků. Škola je vybavena několika moderními učebnami (učebna informatiky, chemie, jazyková učebna, učebna zeměpisu, 3 multimediální učebny). Ke škole dále patří tělocvična a gymnastický sálek. Školu má k dispozici velkou zahradu se skleníky, ve kterých se nacházejí mnohé cizokrajné rostliny. Školní družina je v samostatném objektu s velkou zahradou. Školní jídelna se nachází v budově školy.

V pedagogickém sboru je v letošním školním roce 25 učitelů, 5 vychovatelek  ve školní družině a školním klubu a 3 asistentky pedagoga.

V roce 2006 škola získala mezinárodní titul ekoškola.

Škole byl udělen titul Ekoškola roku 2005. V roce 2006 škola získala mezinárodní titul Ekoškola, v létech 2008, 2011 a 2021 jej úspěšně obhájila.

Základní škola Milín se počtem žáků řadí mezi středně velké venkovské školy. Podobně jako na většině základních škol dochází postupně k úbytku žáků. Od roku 1990, kdy bylo ve škole 365 žáků, klesl počet na současných 320.  Letošním rokem se podruhé otevírá přípravná třída s počtem 10ti žáků. Na prvním stupni je nyní v devíti třídách 182 dětí a na druhém stupni v pěti třídách 128 dětí. Výhodou nižšího počtu žáků ve třídách je přehled vyučujících o dětech a větší možnost individuální péče o děti s poruchami učení i o děti nadané.  Vzhledem k rozsáhlé spádové oblasti, v jejímž středu se milínská škola nachází, je jejím hlavním úkolem poskytnout možnosti vzdělávání co nejširšímu okruhu dětí a zároveň rozvíjet schopnosti a nadání talentovaných.

Historie školy

• 1959 – Výstavba školní budovy

• 1960 – Přístavba skleníků a průběžná úprava školního pozemku

• 1979 – Přístavba školní tělocvičny

• 1988 – Výstavba nové kotelny, školní jídelny a dalších učeben

• 2001 – Rekonstrukce kotelny na vytápění zemním plynem

• 2013 – Zateplení budovy školy a tělocvičny, výměna oken

• 2015 – Rekonstrukce tělocvičny

• 2021 – Otevření prvního ročníku přípravné třídy

• 2022 – Rekonstrukce školní družiny

Rekonstrukce školy v roce 2019

V roce 2019 zahájila škola jednu z největších rekonstrukcí ve svých dějinách. Změnou prošla řada učeben, fasáda školy získala nový, moderní vzhled, venkovní pozemky se kompletně rekultivovaly a na střeše školy vznikla zcela ojedinělá hvězdárna, kterou se může pyšnit jen velice málo školních budov v České republice.