Zahájení:  středa 1. září 2021
Konec 1. pololetí: pondělí 31.ledna 2022
Konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2022
Zahájení dalšího školního roku: čtvrtek 1.září 2022
   
Prázdniny a svátky v rámci školního roku
Podzimní prázdniny 27. - 29. října 2021
Čtvrtletní pedagogická rada, schůzky s rodiči  
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní pedagogická rada 19. ledna 2022
Zápis nanečisto 24. ledna 2022
Pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 21. - 27. února 2022
Velikonoční prázdniny 14.dubna 2022
 Zápis do 1. tříd 1. dubna 2022
Čtvrtletní pedagogická rada 13. dubna 2022
Náhradní termín zápisu do 1. tříd 20. dubna 2022